Er is één wereld. Ons ideaalbeeld is dat alle mensen op hun eigen manier met elkaar samenleven.
Uniek, maar wel verbonden. Wij hebben er vertrouwen in dat dit kan.


Visie

Broek & Buuren verbindt kennis van menselijk gedrag en organisatievraagstukken met kennis van de werking van kunst.

  • Kennis van menselijk gedrag – verschillende zienswijzen, culturen e.d. – leidt tot begrip, waardering en respectvol met elkaar omgaan.
  • Kunst staat voor diverse manieren om naar een vraagstuk of elkaar te kijken. Door middel van kunst maak je kennis met die verschillende zienswijzen, culturen e.d., word je er bewust van dat die er zijn en hoe jij je daartoe verhoudt.
    Schoonheid, plezier en ontspanning zorgen voor een fijnere manier van met elkaar in contact zijn.


Wij hebben plezier in het nadenken over intermenselijke vraagstukken binnen organisaties.
En vooral het ontwerpen van interventies, waarbij we kunst inzetten om deze relaties te verbeteren.
Voor de uitvoering betrekken we een breed palet aan creatieve partners.