Betekenisvolle bedrijfsevenementen

Afbeelding uitspraak Confucius 2

We gebruiken (de werking van) kunst om effectieve inspiratiesessies en bedrijfsevenementen te organiseren. 
Of onderdelen daarvan. Kunst als brandstof voor mensen in organisaties! 

De Kunsten

Wij vatten kunst heel breed op. Beeld, muziek, dans, theater, comedy, fotografie enz. enz.
De Kunsten prikkelen diverse zintuigen, brengen je in aanraking met (andere) ideeën, spreken je voorstellingsvermogen aan,
kunnen een spiegel voorhouden en kunnen je bovendien doen genieten.
Ook spel is een dankbaar middel.  

Kunsten als middel voor inspiratiesessies en bedrijfsevenementen  

Wanneer je iets ervaart, neem je dat op met alle vezels in je lichaam. Het raakt je, op verschillende niveaus. 
En daardoor zal je je dat nog lang herinneren. En kunnen reproduceren.
De Kunsten zijn bij uitstek het middel om een ervaring te creëren. Door de inzet van kunst spreek je mensen (op indirecte wijze)
aan op cognities en gedrag. En wordt bewustwording, begrijpen, leren, ontwikkelen en verbinding mogelijk.
De inzet van kunsten heeft kortom invloed op sfeer, communicatie, samenwerken, omgangsvormen en creativiteit.

Daarnaast nemen we alle andere mogelijke aspecten mee om het bedrijfsevenement effectief en betekenisvol te maken.
Denk aan zaken als omgeving, locatie, geur, kleur, communicatie, voeding, aankleding en logistiek.

Wil je uitgebreidere achtergrond informatie? We gaan graag met je in gesprek!
En lees ook ons kwartaal Bulletin (digitaal) en ‘Nieuws en Achtergrond’. 

Onze aanpak

Alles wordt uiteraard geheel op maat gecreëerd, op het doel en de wensen, doelgroep en cultuur van jouw organisatie.
Onze ervaring met en kennis van bestuur, beleid en management helpt daarbij enorm. Waar nodig werken we samen met ervaren trainers en coaches.

Op onze website lichten we diverse aanpakken, mogelijkheden en voorbeelden toe. Ter illustratie en inspiratie!