Mensen samenkomen CollageBij vieringen, afscheid nemen, in ons werk; we zoeken elkaar steeds op. Van bruiloften tot verjaardagen, van begrafenissen en pensionering tot vergaderingen, beurzen, congressen en reünies. Op 4 en 5 mei zoeken we elkaar op voor resp. herdenken in stilte en het vieren van de vrijheid.
In democratieën is het recht van vergadering een van de fundamentele rechten van ieder mens. In landen waar mensen worden onderdrukt is dit het eerste recht dat verdwijnt. Waarom? Om wat er kan gebeuren als mensen bij elkaar komen: ze wisselen informatie uit, ze inspireren elkaar en proberen nieuwe manieren van samenzijn uit.

De mens heeft van nature dus de behoefte om bijeen te komen. En hoewel we vaak niet tevreden zijn met en over die bijeenkomsten, blijven we hetzelfde doen of zoeken we naar logistieke oplossingen: hoe we iets (anders) zouden moeten regelen.
Maar volgens ons zouden de mensen en hun onderlinge interactie centraal moeten staan. Écht als uitgangspunt genomen moeten worden, in alles en steeds opnieuw. Dat maakt voor ons het ontwerpen van bijeenkomsten en de organisatie van evenementen tot een vak. En een hele mooie en waardevolle uitdaging.

 

Vraag je de volgende keer dat je weer samen komt met mensen - waarschijnlijk later vandaag of morgen - eens af; waarom komen we nu eigenlijk precies samen? Is dat voor iedereen helder? Wordt het eigenlijke doel bereikt? Is het voor iedereen nuttig en fijn? Zijn de juiste mensen aanwezig? Kan/moet het anders? Goede oefening! Neem wat afstand en praat er over met elkaar.

We proberen onze ervaringen, geleerde lessen en ideeën – en die van andere experts – zo nu en dan met jullie te delen. Wellicht hebben jullie er iets aan. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van bovenstaande vragen!