Contactpersoon

Overige gegevens

Nijestee biedt ruimte. We zijn met circa 13.000 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen. Ongeveer 30.000 mensen huren een woning van Nijestee. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.
Prettig wonen begint met een goede woning, een plek waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Daarom werken we aan wonen in de stad Groningen. Dat doen we samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstellingen.

Evenementen

21-11-2019 BinnensteBuitendag - Details...
15-11-2018 BinnensteBuitendag - Details...
10-11-2016 BinnensteBuitendag - Details...
26-11-2015 BinnensteBuitendag - Details...
10-12-2014 BinnensteBuiten Dag - Details...