Contactpersoon

Overige gegevens

Klankbordgroepen van provincie en gemeente, waarin we als vertegenwoordiger van de dorpsbevolking deelnemen.
Verkeersoverleg, bijvoorbeeld N360 (Groningen-Delfzijl), Wijmersweg/Stedumerweg, Molenweg, Centrum.
Inrichting van het dorp: Bestemmingsplannen, Beplantingsplannen/aankleding, Centrumplan, invulling lege plekken.
Straatnaamgeving.
Afvaardiging in Vereniging Groninger Dorpen en de Programmaraad van Radio Regio FM.
Overleg met andere dorpsvertegenwoordigende instanties in de gemeente en provincie. Overleg gemeentebestuur, Raad, Burgemeester en Wethouders, Ambtenaren/Technische diensten/Politie, Politieke partijen.
Faciliteren. D.w.z. hulp verlenen of mogelijkheden scheppen als erkende instantie.


Evenementen

07-09-2016 Inspraakbijeenkomst dorpsvisie - Details...