Contactpersoon

Overige gegevens

Palet maakt het mogelijk dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun eigen vertrouwde omgeving. Palet is met haar activiteiten actief onderdeel van de lokale gemeenschap en altijd in de buurt.

Palet levert in de wijk of het dorp op integrale wijze wonen, zorg, welzijn, behandeling en diensten. Het in hun kracht brengen en houden van mensen (en hun mantelzorgers en sociale netwerk) staat centraal, of zij nu thuis wonen of in een van onze woonvormen.

Het werkgebied van Palet omvat Leeuwarden en Noordwest Friesland. Palet zet zich in voor een hoog voorzieningenniveau in wijken en dorpen. Dit doet Palet in nauwe samenwerking met andere partijen, zowel professionals als vrijwilligers.


Evenementen

11-03-2014 Symposium - Details...