Contactpersoon

Overige gegevens

Op initiatief van VNN afdeling reclassering Groningen is, in samenwerking met 24 organisaties die zich op de één of andere manier bezig houden met de forensische cliënt, het Forensisch Forum Groningen georganiseerd.
Het doel van het Forum is om een podium te creëren waarbij de gehele forensische keten, werkzaam in stad en ommeland, elkaar kan ontmoeten en haar kennis kan delen, de samenwerkingsverbanden aan kan halen en kennis kan nemen van elkaars expertise. Een dag waar je inspiratie opdoet en deze direct om kan zetten in concrete samenwerkingsafspraken.


Evenementen

07-11-2019 Forensisch Forum - Details...