Contactpersoon

Overige gegevens

Tijd is kostbaar. Wanneer u lang moet wachten op een diagnose of behandeling, lijkt die tijd soms stil te staan. Bij DC Klinieken willen we u snel helpen, zodat u weer tijd heeft voor de echt belangrijke dingen in het leven. Dat doen we met toegewijde medewerkers, voor wie u geen nummer bent maar een naam heeft.

Aandacht: DC Klinieken heeft een hoge patiëntwaardering. Met een gemiddelde score van een 9,0 geven duizenden patiënten aan de zorg van DC Klinieken te waarderen. Onze benadering van zorg is gastvrij en persoonlijk.

Snelheid: De gemiddelde wachttijden bij DC Klinieken zijn lager dan overige zorginstellingen in de regio. Door een efficiënte aanpak van onze zorg, zijn wij in staat om onze patiënten sneller te zien, met een gastvrije benadering!

Daadkracht: Groot in omvang, maar klein in benadering. Met gemotiveerde medewerkers en een platte organisatie, zijn wij in staat om snel nieuwe initiatieven uit te rollen en zorg aan te bieden waar dat op korte termijn nodig is.

Eenvoud: Zorg is complex. Door onze processen en communicatie zo goed mogelijk op de patiënt en verwijzer af te stemmen, is het zorgproces relatief eenvoudig ingericht. Zo zijn patiënt en verwijzer op de juiste wijze ingelicht.


Evenementen

10-06-2022 Jubileumfeest DC Klinieken - Details...