‘Kunst is het vermogen om via een materieel object een abstract idee te belichamen, het vermogen om een idee tastbaar te maken’ - Filosoof Alain de Botton

Organisaties staan continu voor veranderingen. Bij Broek & Buuren komen we vragen tegen, die opkomen bij veranderingen;

  • We gaan fuseren, hoe houden we de mensen die samengaan betrokken bij deze transformatie?
  • Er is veel kennis binnen onze organisatie, maar hoe weten mensen elkaar te vinden, zodat we niets steeds opnieuw het wiel uitvinden?
  • We hebben iets te vieren én we willen graag iets vertellen over ons bedrijf of recente ontwikkelingen, hoe pak ik dit aan?
  • Hoe houd ik mensen gemotiveerd?

Grote vraagstukken, maar soms ook hele kleine. Broek & Buuren zet in op de werking van kunst en creatieve manieren om tot antwoorden te komen. Maar wat voor manieren zijn dat dan? En wat is kunst eigenlijk?

Om met de laatste vraag te beginnen: wij vatten kunst heel breed op. Beeldend, muzikaal, dans, fotografie, cabaret... Alle manieren om via een kunstzinnige of creatieve bril naar een bestaande situatie te kijken en zo tot een passende oplossing of een werkbaar antwoord te komen. Daar worden wij en onze opdrachtgevers blij van.

Om effecten te zien van deze benadering, nemen we altijd de tijd om in een gesprek te evalueren met de opdrachtgever. Daaruit komen interessante uitkomsten. Zoals ‘Het cabaret op maat zorgde ervoor dat lastige zaken bespreekbaar gemaakt werden’, ‘Samen muziek maken heeft ons vertrouwder gemaakt in de samenwerking’ en ‘Het gebruik van live beelden, droeg bij aan een onvergetelijke dag met een warme sfeer’.

Door de inzet van kunst spreek je (op indirecte wijze) mensen aan op cognities en gedrag. Dus we horen effecten terug in de ‘zachte’ kant, zoals sfeer, communicatie, samenwerken, omgangsvormen en innovatief zijn. Wanneer bedrijven hier aandacht aan besteden, laten ze zien dat ze oog hebben voor het welzijn en ontwikkeling van hun medewerkers. Een mooie tegenhanger of aanvulling op het LEAN efficiency denken.

Veel mensen ervaren onze korte interventies gericht op gedrag, als een verademing tussen alle strategische rapporten die vaak ten grondslag liggen aan bedrijfsmatige verandering. Even uit die gedachtes en inzetten op beleving en samen iets doen. Als we teruggrijpen op de definitie van de Botton; we maken van iets abstracts een concrete ervaring. En dat blijft mensen bij.


Ook interessant: