Hoe vaak zit je tijdens een conferentie je mail bij te werken en je boodschappenlijst te maken? Hoe vaak had je het gevoel dat wat je in één dag op het congres voorgeschoteld hebt gekregen, ook in twee uren had gekund? Of was het wel interessant wat je hebt gehoord, maar heb je geen idee wat en hoe je er verder mee kan? Het overkomt Hanneke nog te vaak, terwijl ze vanuit haar werk met Broek & Buuren weet dat het anders kan en moet!

leermoment CorneVanDerBeek

Hoe vaak zit je tijdens een conferentie je mail bij te werken en je boodschappenlijst te maken? Hoe vaak had je het gevoel dat wat je in één dag op het congres voorgeschoteld hebt gekregen, ook in twee uren had gekund? Of was het wel interessant wat je hebt gehoord, maar heb je geen idee wat en hoe je er verder mee kan?

Mij overkomt dit helaas nog heel vaak. En ook in mijn werk kom ik het te vaak tegen. Soms komt dat omdat er verkeerde verwachtingen zijn geschept. Maar te vaak lijkt vooral het interessante verhaal dat iets of iemand te vertellen heeft het uitgangspunt te zijn geweest. En niet datgene wat je bij mensen – vaak een specifieke doelgroep – wilt bereiken. En is er onvoldoende nagedacht over de vorm waarin je iets aanbiedt. Zo zonde!

2 Loesjes over Leren

Het geeft echter ook aan hoe lastig het is om een echt effectieve bijeenkomst neer te zetten, zeker als er informatie overgedragen moet worden. Geen mens leert op dezelfde manier. Maar breed gedragen is inmiddels wel het idee dat als je informatie over wilt brengen, mensen aan het denken wilt zetten, je de grootste kans op succes hebt wanneer je in staat bent hen het te laten ervaren. Wanneer je iets ervaart, neem je dat op met alle vezels in je lichaam. Meerdere zintuigen worden geprikkeld. Het raakt je, op verschillende niveaus. En daardoor zal je je dat nog lang herinneren. En kunnen reproduceren.

Confucius zei al:

Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Het begrip ‘meervoudige intelligentie’ vind ik hierin een interessante. Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens op sommige manieren meer intelligent is dan op andere. En dat ligt bij iedereen anders. De soort intelligenties die o.a. Gardner onderscheid zijn taalslim, rekenslim, beeldslim, muziekslim, beweegslim, samenslim (interpersoonlijk), zelfslim (intrapersoonlijk) en natuurslim.

Ook de theorie ‘Embodied cognition’ is interessant. Niet alleen onze zintuigen, maar ook onze ledematen bepalen voor een deel onze cognitie. Uit onderzoek blijkt dat fysieke vaardigheden samenhangen met cognitie. Zo zou met de hand leren schrijven een beter geheugen voor de vorm van letters opleveren dan typen, om maar een klein voorbeeld te noemen. Zeer interessant in deze tijd van steeds verder gaande digitalisering…

Meervoudige intelligentie welk talent herken jij

Eigenlijk klinkt dit alles heel logisch. En dus zou het ook logisch zijn om met al deze aspecten rekening te houden als je mensen bij elkaar brengt en ze iets wilt leren. Toch?

Binnen Broek & Buuren probeer ik samen met mijn collega’s en partners van elke bijeenkomst een ervaring te maken. De kunsten, maar bijvoorbeeld ook spel, zijn volgens mij bij uitstek middelen om dit te bewerkstelligen.

De werking van onze zintuigen en associaties die we hebben bij kleuren, geuren e.d. en hoe ons lichaam een rol speelt bij cognitie is veelal onbewust. Onbewust nemen we 200.000 keer meer waar dan bewust. Maak hier gebruik van, zou ik alle organisatoren van bijeenkomsten willen meegeven. Zorg dat je nadenkt over gebruik van beeld, spraak, bewegen, tekst, muziek, tast, geur, kleur enzovoort.

Ik leer zelf veel van onze samenwerking met de learning experience designers (LXD) van Shapers, die ook nog eens onze kantoorgenoten zijn. Grondlegger en pionier Niels Floor heeft een canvas – of te wel een overzichtelijk stappenplan-schema – ontwikkeld, dat je helpt de noodzakelijke stappen door te nemen om tot een ontwerp van een leerervaring te komen. Een leerervaring dient volgens Niels positief, persoonlijk en betekenisvol te zijn. Hét uitgangspunt voor elk congres, symposium of training lijkt mij.

Al het bovenstaande is slechts een korte argumentatie waarom je als organisator of trainer wat mij betreft altijd zou moeten streven naar het creëren van een ervaring, door alle zintuigen - en ook het fysieke - te prikkelen. En bij het ontwikkelen daarvan je doel en doelgroep als uitgangspunt te nemen. Het maakt een bijeenkomst bovendien veel leuker!

Genoeg stof om later eens nader te verkennen en bespreken. 
Mocht je meer willen weten en leren over LXD dan is LXDcon 2019 misschien iets voor jou: 21 en 22 maart in Amsterdam. Dan kan je het geleerde direct toepassen op de volgende bijeenkomst die je organiseert. 
Wellicht tref ik je daar? We leveren met Broek & Buuren een bescheiden bijdrage aan de conferentie en gaan vooral zelf ook weer veel leren!