De laatste jaren hebben we met Broek & Buuren regelmatig iets mogen betekenen voor bedrijven die fuseren of gemeentes in herindelingstrajecten. Dat zijn zeer uitdagende trajecten. De opdrachten dus ook. Het geeft steeds veel voldoening als wij kunnen bijdragen aan het succesvol laten verlopen van zo’n proces, hoe klein of groot onze bijdrage ook is. Hanneke stelde zichzelf de vraag: Waarom vind ik dit fenomeen – fusies – ondanks het kwetsbare en uitdagende zo fascinerend?

Met plezier succesvol zijn. Dat was het motto van voormalig partner Charon en mijzelf toen we met Broek & Buuren startten. Voor onszelf en ook voor de mensen en organisaties die we gingen helpen. Op mijn bureau staat al jaren een kaart van jobtraining:

Plezier Werkt


Ze geven hierbij de volgende kenmerken en/of gevolgen:

1) Sterk team; lol met collega's; jezelf zijn
2) Elkaar verbeteren; kritiek als cadeau
3) Zelfspot; humor
4) Oplossingsgericht denken; open staan voor ideeën; innoveren
5) Positieve houding & uitstraling; blije klanten
6) Kansen zien in verandering; relativeren
7) Successen vieren; minder vaak ziek

Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en autonomie zijn cruciale factoren voor het met plezier werken. En uiteraard het beschikken over relevante competenties. Lukt het om gelukkige werknemers te hebben, dan komt dat de uitstraling en het resultaat van de organisatie uiteraard ten goede.

Wat gebeurt er bij een fusie? Er wordt gerammeld aan de veilige omgeving, het bekende, de verbondenheid die je voelde met de jou bekende collega’s. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Niet bij een fusie, wel bij een reorganisatie. Veel onzekerheid, afscheid nemen, voorzichtige en terughoudende communicatie, je rol en functie opnieuw ontdekken en veel spanning tot gevolg.

Bij een fusie worden twee of meer veilige, plezierige werelden samengevoegd. Twee culturen. Dat maakt het des te uitdagender en interessanter.

Fusie puzzelstukken

Ik zie dit op kleine en minder impact-volle schaal ook vrijwel elk jaar gebeuren bij mijn volleybalteam. Een kern van mensen die al langer met elkaar speelt en elkaar kent, krijgt er een groepje individuen bij. Iedereen moet opnieuw zijn plekje zien te vinden, onderzoeken hoe de ander ‘werkt’, hoe je het beste uit deze nieuwe groep mensen haalt. Niet altijd even makkelijk, maar weet je dit proces goed te doorstaan, dan presteert het team nog beter dan de som der delen! Die ervaring van succes (en plezier!) maakt dat je het een volgende keer – ondanks de moeite die het kost – toch graag weer wilt proberen.

Er is voldoende gezegd en geschreven om het belang te kennen om zo’n proces grondig en secuur aan te pakken. Daar komt veel bij kijken. Het is een moeilijke uitdaging voor veel bedrijven en gemeentes. Vaak gehoorde kritiek vanuit medewerkers is dat zij onvoldoende in het proces zijn meegenomen. En we zien ook dat er vaak onvoldoende ruimte en aandacht is geweest voor wat was en waar afscheid van genomen wordt. Maar alleen met die afsluiting kan je vooruit…

Past Present future

Er zijn specialisten die dit traject kunnen begeleiden. Ik werk vanuit Broek & Buuren graag met deze specialisten samen. Wat doet Broek & Buuren dan? Wij brengen mensen bij elkaar. Letterlijk. De mensen staan centraal en we spreken hen aan op hun verbeelding, emotie én cognitie. Dat doen we door de inzet van de kunsten, een op maat invulling en een sterk voor- en natraject. In fusietrajecten kan het dan gaan om afscheid, een tastbaar aandenken, teambuilding, brainstormen, inspraak, (her)ontdekken van de werkplek en ga zo maar door.

> Lees over de aanpak van Broek & Buuren bij (gemeentelijke) herindelingen en fusies

Zien en ervaren hoe mensen en groepen mensen – met ieder eigen bagage en kwaliteiten – aftasten, zich stapje voor stapje openstellen, nader tot elkaar komen en uiteindelijk elkaar omarmen, zodat er een misschien nog wel sterker en plezieriger team ontstaat; dat is fascinerend en erg waardevol. Om zelf onderdeel van te zijn – ook al brengt dat eerst onzekerheden en moeilijk afscheid met zich mee – en zeker ook om in te faciliteren!

Kortom; materie waar we ons met Broek & Buuren in blijven verdiepen en ontwikkelen - in samenwerking met coaches en organisatiepsychologen - en graag ons steentje aan bij blijf bijdragen!