Contactpersoon

Overige gegevens

Cultuur Educatie Stad is een expertisenetwerk op het gebied van cultuuronderwijs en educatie in de stad Groningen.

De hoofdtaken van Cultuur Educatie Stad in opdracht van de gemeente
Groningen zijn: het begeleiden van scholen -het (speciaal) basisonderwijs en
het (speciaal) voortgezet onderwijs-, het begeleiden van culturele instellingen en het adviseren van de gemeente Groningen.


Evenementen

08-02-2012 Cultuuronderwijsdag - Details...