Contactpersoon

Overige gegevens

Zorggroep Drenthe verleent intra- en extramurale zorg. Onze doelgroep is ouderen. Zorggroep Drenthe biedt integrale zorg waarbij wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in samenhang wordt benaderd. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze cliënten, naast goede zorg, mooi en veilig wonen, lekkere maaltijden krijgen, zinvolle activiteiten/bezigheden hebben en begeleid worden waar nodig.


Evenementen

01-10-2015 Opening Woonzorgcentrum - Details...