Contactpersoon

Overige gegevens

InVra plus adviseert en helpt overheden en bedrijven bij grote civieltechnische en infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de HSL-tunnel door het Groene Hart, de Blauwe Stad en Meerstad in de provincie Groningen. Projecten, waarbij het gaat om de planning en aanleg van woonwijken, snelwegen, spoorbanen, vaarverbindingen, al dan niet voorzien van kunstwerken, zoals tunnels, viaducten en bruggen. Multi-disciplinaire projecten ook, waarbij civiele techniek, infrastructuur en grote constructies samengebracht moeten worden binnen één projectorganisatie.

Samen met partners Goedwijs Projectmanagement, Koeman en Bijkerk BV (Ecologisch onderzoek en advies) en Peutz hebben zij aandacht voor een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

"Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening vragen om een nieuw elan, een nieuwe aanpak en nieuwe doelen. Ondernemers, overheden en burgers zien met lede ogen aan dat procedures tergend langzaam verlopen, dat onbegrijpelijke keuzes worden gemaakt, dat natuur wordt verkwanseld, dat economische kansen worden gemist."


Evenementen

13-05-2022 Jubileum InVra plus - Details...
20-11-2012 Symposium - Details...