Contactpersoon

Overige gegevens

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren.


Evenementen

30-11-2010 Diplomauitreiking - Details...